Audytor

Jest spółką matką dla pozostałych spółek w Grupie AUDYTOR. Organizuje i kieruje działaniami wspólnymi Grupy. Nadzoruje i doradza spółkom zależnym.

Zakres świadczonych usług:

Kontakt: