Audytor Księgowość

Zakres świadczonych usług:

Księgi rachunkowe

Usługa ta obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, badanie poprawności dokumentów pod względem formalnym rachunkowym, sporządzanie rozrachunków z kontrahentami, prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych, w tym ustalanie wyniku do opodatkowania. Sporządzamy sprawozdania finansowe oraz prowadzimy rozliczenia podatkowe Klientów. Reprezentujemy Klienta w postępowaniu podatkowym i administracyjnym w zakresie określonym w stosownym pełnomocnictwie. W skład świadczonej usługi wchodzą m.in.:

Więcej

Kadry i Płace

Usługa ta obejmuje wykonywanie w imieniu Klienta pełnego zakresu spraw kadrowo-płacowych, w tym, między innymi: prowadzenie akt osobowych pracowników, przygotowywanie umów z pracownikami i pozostałej dokumentacji kadrowej, naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń, rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, naliczanie podatku od osób fizycznych, rozliczanie Pracowniczych Programów Kapitałowych, prowadzenie ewidencji urlopowej, zasiłkowej oraz rozliczeń PFRON. W skład świadczonej usługi wchodzą m.in.:

Więcej

Oddział Wrocław


Kontakt:

Oddział Świdnica


Kontakt:

Oddział Opole


Kontakt: